Product introduction
Product introduction
The Conical Twin-Screws And Barrel For Extrude Mac

Copyright ©Zhejiang Jinxing Injection Screws Manufacture Co.,Ltd. Zhejiang  ICP No.09057221

TEL:+86-580-8050358/8053788  ADDRESS:193 Xingang Rd。, Jintang Town, Dinghai, Zhoushan, Zhejiang, China。 ZIO CODE:316032