Product introduction
Product introduction
Bimetallic Screw And Barrel

Copyright ©Zhejiang Jinxing Injection Screws Manufacture Co。,Ltd。 Zhejiang  ICP No。09057221

TEL:+86-580-8050358/8053788  ADDRESS:193 Xingang Rd。, Jintang Town, Dinghai, Zhoushan, Zhejiang, China。 ZIO CODE:316032